Klubhuset

Kilde: Idrætsklubben VIKING RØNNEs medlemsblad
Nr. 2 - 20. årgang, april 2009.
 

 

Fodboldafdelingen har overtaget klubhuset med virkning fra 1. januar 2009 jf. nedenstående forslag der blev vedtaget på HBs ekstraordinære generalforsamling den 21 januar januar.

 

Klubbuset overdrages til Fodboldafdelingen med virkning fra 1. januar 2009.

 

Afdelingerne og Loppemarked indbetaler et engangsbeløb i 2009 svarende til 3 års indbetalinger, der sammen med hovedafdelingens likvide beholdning indbetales på en spærret konto, svarende til klubhusets gæld pr. 31/12 2008.

Fodboldafdelingen kan så hæve af dette beløb til de halvårlige afdrag på lånet. Beløbet kontrolleres af Samarbejdsorganet for I.K. Viking Rønne. Beløbet stilles som sikker for lånet i Nykredit.

Afdelingerne er herved løst fra forpligtelserne for gælden i klubhuset.

Dog med forebehold for regulering af klubhustilskuddet fra Regionskommunen for 2008 og for de udgifter, Hovedafdelingen har indtil den endelige afvikling. Disse beløb deles mellem afdelingerne.

Fodboldafdelingen har således fremover det fulde ansvar og myndighed for klubhuset og for cafeteriaets drift.

Loppemarked knyttes nærmere til Fodboldafdelingen og klubhuset.

 

Fodboldafdelingen opretter et Klubhusudvalg, hvor støtte-/loppeafdelingen er repræsenteret sammen med rengøringshold og repartionshold.


Afdelingernes indbetaling bliver i februar 2009:

Atletik

44.038

kr.

Fodbold

46.045

kr.

Gymnastik

46.508

kr.

Håndbold

10.869

kr.

Bowling

2.539

kr.

Loppemarked

60.000

kr.

I alt

210.000

kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingerne kan i en årrække på 15 år låne cafeteriaet til deres generalforsamlinger og evt. andre større arrangementer uden at betale leje af lokaler.

 

Samtidig blev forslaget til samarbejdsaftale mellem I.K. VIKING's selvstændige foreninger vedtaget. (fremgår af medlemsblad nr. 6, december 2008 hvor den er beskrevet).